+48 608 317 728

Oferta

Zajmujemy się opracowaniami:

  • koncepcji i programów sanitacji oraz wodociągów
  • koncepcji gospodarowania wodami opadowymi
  • obliczeniami hydraulicznymi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • projektów budowy, przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody i wodociągów,
  • projektów kanalizacji zbiorczych i zagrodowych
  • projektów ujęć wód
  • projektów odwodnień budowli, budynków, dróg
  • projektów melioracji wodnych
  • operatów wodnoprawnych

Zajmujemy się doradztwem eksploatacyjnym stacji uzdatniania wody i wodociągów.

Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie z powyższego zakresu.