+48 608 317 728

Realizacje

Ważniejsze opracowania projektowe i inne prace firmy:

 • stacja uzdatniania wody dla miasta Poddębice
 • gminna stacja uzdatniania wody w Czarnożyłach
 • stacja uzdatniania wody dla miasta Złoczewa
 • strefowa stacja uzdatniania wody dla miasta Warta
 • stacja uzdatniania wody w Porczynach
 • stacja uzdatniania wody w Niewieszu
 • projekt budowy i przebudowy suw w Stoczkach i Bogumiłowie z zapewnieniem ich współpracy hydraulicznej
 • stacja uzdatniania wody w Górze Bałdrzychowskiej
 • stacja uzdatniania wody w Ostrówku
 • koncepcja programowa przebudowy wodociągu prawobrzeżnego dla miasta Sieradz
 • koncepcja programowa przebudowy wodociągu Monice-Chojne
 • zagospodarowanie poscaleniowe obiektu Świątki (odbudowa rowów i dróg dojazdowych)
 • doradztwo eksploatacyjne dla Zakładów zajmujących się eksploatacją wodociągów w gminach Warta oraz Zadzim
 • operaty na pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków z suw (kilkanaście)
 • operaty wodnoprawne na wprowadzenie oczyszczonych ścieków do ziemi i wód dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Złoczewie i gminnej oczyszczalni ścieków w Brąszewicach
 • operat wodnoprawny na wprowadzenie do ziemi wód opadowych w Złoczewie
 • nadzory inwestorskie dla suw oraz sieci towarzyszących w Czarnożyłach, Złoczewie, Warcie, Ustkowie, Niewieszu
 • nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem poscaleniowym w Świątkach
 • nadzór inwestorski nad budową miejskiej ciepłowni w Złoczewie